top of page

Uw GRB-partner!

TRACEMETING 

Het meten van rioleringen, wegenwerken en verkaveligen gebeurt volgens GRB-normen. Maar wat is GRB ?

GRB is het Grootschalig Referentie Bestand van het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV). Het is een digitale basiskaart die regelmatig wordt geupdate en door iedereen kan geraadpleegd worden (www.geopunt.be). Aanpassingen aan wegen-, spoor- en waternet alsook aan gebouwen dienen dan ook snel doorgegeven te worden teneinde de toestand actueel te houden. Dit volgt uiteraard op een grondige meting vooraf. 

Reeds jarenlang zijn wij gespecialiseerd in GRB-metingen. Wij onderscheiden volgende GRB-metingen:

Gewone GRB

Bij de gewone GRB opmetingen worden soms ook luchtfoto's aangewend om details beter in kaart te brengen. 

GRB-skelet

De GRB-skeletbestekken vormen een gedocumenteerde verzameling van technische bepalingen die het mogelijk maakt dat landmeters in Vlaanderen steeds onderling compatibele metingen uitvoeren. Zo hanteert elke landmeter voor de opmeting van (referentie)gegevens dezelfde terreinbenadering. Gevels, stoepranden, riooldeksels, palen en diverse aanvullende gegevens worden zo op een universele en dwingende manier opgenomen. De opmetingen zijn bovendien afgestemd op en conform met het GRB.

De directe voordelen op korte termijn zijn:

  • er is een kant en klaar typebestek dat iedere opdrachtgever aan zijn contracten kan toevoegen;

  • de standaardisatie van terrestrische opmetingen;

  • opmetingen van verschillende opdrachtgevers worden onderling uitwisselbaar zodat herhaling van werkzaamheden vermeden kan worden.

De GRB-skeletbestekken, ook wel GRB-skeletspecificaties genoemd, zijn ontwikkeld als een basisonderdeel van ieder meetbestek of iedere opdracht voor terrestrische opmetingen. De gegevens die volgen uit een meetopdracht conform een GRB-skeletbestek, vormen een GRB-skeletmeting (bron: overheid.vlaanderen.be)

Asbestbuilt-plannen

Vanaf 1/1/2015 zijn GRB-partners verplicht om as-builtplannen aan te leveren aan Informatie Vlaanderen op het einde van de werken.

> lees verder 

GRB volgens Aquafin

Hierbij volgen we de normen opgelegd door Aquafin voor GRB- metingen van rioleringswerken, waterlopen ...

bottom of page