top of page

Waar is de scheidingslijn ?

GRENSBEPALING

U wenst een afsluiting in de tuin te plaatsen maar twijfelt over de perceelsgrens ? 

Dan is het zinvol zijn om een landmeter aan te spreken teneinde de afpaling corect uit te voeren en later niet tot afbraak gedwongen te worden.

Of als (nieuwe) eigenaar wilt u om informatieve reden exact weten waar de scheidingslijn zich bevindt ? Ook dan kan u een beroep op ons. Het bepalen van de scheidingslijn tussen twee eigendommen valt onder onze activiteit 'grensbepaling'. Bij onduidelijkheid  over deze scheidingslijn dient een voorafgaand grensonderzoek of juridische afpaling uitgevoerd te worden.

In sommige gevallen kan er ook een menigsverschil ontstaan tussen eigenaren. Hierbij onderscheiden we gerechtelijke en minnelijke afpaling:

- Onze landmeter-expert kan door de rechter aangesteld worden als deskundige om bij grensbetwisting advies te geven in het kader van een gerechtelijke procedure.

 

- Onze landmeter-expert kan ook als bemiddelaar optreden in geval van onenigheid tussen aanpalende eigenaars waarbij hij alle partijen oproept en aanhoort.

bottom of page