top of page

opmaak verkavelingsdossier

VERKAVELING

Wil je een bouwgrond of terrein opdelen of verkavelen?

In samenspraak met de opdrachtgever en de gemeente voert de landmeters-expert van GEO-SUPPORT de volgende taken uit:

  • Opmeting bestaande topografie en opmaak basisplan

  • Opmaak verkavelingsontwerp

  • Opmaak en indienen van de verkavelingsaanvraag

  • Aanvraag kapvergunning of slopingsvergunning(indien nodig)

  • Aanvraag gegevens prekadastratie (basisplan verkavelingsakte)

  • Opmaak verkoopplannen

  • Afpaling van de percelen

Een verkaveling vindt vaak plaats voor verkoop van een of meerdere percelen bouwgrond of in het kader van een verdeling bij erfenis.

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning ingevoerd. Die vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project

bottom of page