top of page

expertise opmetingen

terreinmeting

Bij een terreinmeting meet een landmeter van

GEO-SUPPORT de bestaande toestand van het terrein. Afhankelijk van de opdracht en het uiteindelijke doel worden verschillende elementen volgens zijn expertise opgemeten zoals de topografie en de hoogte van het terrein, gebouwen, grachten, afsluitingen, beplanting … Van deze meting wordt een plan gemaakt. Er wordt evenwel geen uitspraak gedaan over de juridische begrenzing van het perceel. 

 

Perceelmetingen kunnen om verschillende redenen gevraagd worden, zowel voor kleinschalige als grootschalige projecten:

- in opdracht van architecten en tuinarchitecten om een ontwerp te kunnen maken

- voor de opmaak van kapvergunningen en sloopvergunningen

bottom of page