top of page

Grondverzet in 3D

VOLUMEMETING

Wil je het volume kennen van een hoeveelheid grond of bouwpuin?  

Of hoeveel grond is er nodig om een bouwput te vullen?  

Aan de hand van een Digitaal Terrein Model (DTM) wordt een digitaal 3D-model van het terrein opgesteld. Via deze techniek kunnen diverse metingen en berekeningen nauwgezet worden uitgevoerd:

  • Volumeberekening van een massa grond, zand, grind, bouwpuin, afbraakmateriaal, …

  • Meting van grondvolume

  • Ontwerp van hoogtekaarten

  • Hoogtemetingen

  • Ontwerp van lengteprofielen

  • Ontwerp van dwarsprofielen en doorsnedes van het volume

  • 3D-weergaven van volumes, terreinen met hoogteverschillen, bouwputten, ...

  • Verslag van grondverzet

bottom of page