top of page

As-builtplannen

Vanaf 1/1/2015 zijn GRB-partners (gemeente, provincie, Vlaamse overheid, nutsbedrijf), die verantwoordelijk zijn voor belangrijke terreinmutaties, verplicht om as-builtplannen aan te leveren aan Informatie Vlaanderen op het einde van de werken. Dit as-builtplan moet opgemaakt worden volgens de GRB-skeletbestekken. Op die manier zijn de aangeleverde as-builtplannen gestandaardiseerd en compatibel met het GRB en kunnen ze snel en vlot ingepast worden in het GRB.

bottom of page